Het stuk

Voor de monoloog/muziektheater bewerkte de auteur de getuigenroman 'De kapelmeester van Auschwitz' van wijlen Szymon Laks. Szymon

Laks was gedurende twee en een half jaar de dirigent-arrangeur van het orkest in het vernietigingskamp Birkenau (Auschwitz). In het stuk wordt

ook verwezen naar de nog in leven zijnde celliste van Auschwitz, Anita Lasker-Wallfisch.

Zoon André Laks en vertaler Jos den Bekker gaven toestemming het verhaal te verwerken naar muziektheater.

De muzikanten die permanent aanwezig zijn vertolken de gedachten van Laks en

de muziek waar hij tijdens het vertellen van zijn verhaal aan denkt, wordt door de violist en de celliste live gespeeld.

Steven de Lelie (was ook te zien in Lili en Marleen en Familie) neemt ons mee naar de bizarre wereld van het kamp waarin muziek voor Szymon

Laks een zeer grote rol speelde.

Voor aanvang van het stuk geeft de auteur een korte inleiding.

De viool

Tijdens de voorstelling bespeelt Bernard Bertoni een bijzonder instrument, gebouwd door de Gentse vioolbouwer Luc Deneys.

Tijdens één van zijn reizen in Duitsland bezocht Luc Deneys het werkkamp Ebensee. Aan één van de toegangspoorten vond hij op de grond

houtsplinters , afkomstig van de poort. Hij nam de splinters mee naar huis en borg ze op in een glazen kast samen met zijn mooiste violen.

Maanden later, tijdens het bouwen van een nieuw instrument, kwam hij op het idee de houtsplinters in de viool te verwerken. Hij brak het

bovenblad ter hoogte van de plaats waar de ziel (een houten steunbalkje) in de viool wordt geplaatst en verwerkte de gedroogde houtsplinters

in de vorm van tranen in het bovenblad.

De gedachte hierachter is dat bij het bespelen van de viool het hout gaat vibreren en de zielen van al de slachtoffers uit de kampen opstijgen

naar de vrijheid. De auteur verwerkte Deneys’ verhaal in een novelle.

De auteur

Sinds vele jaren is Patricia De Landtsheer gepassioneerd door WO II. ‘in het bijzonder hoe en in welke omstandigheden’ burgerslachtoffers de

concentratie- en vernietigingskampen overleefden. Zij schreef vijf boeken, een dichtbundel en twee theaterstukken over dit thema. Haar

werken richten zich zowel tot adolescenten als volwassenen en zijn in hoofdzaak getuigenissen van overlevenden. Met haar werk en de

schoollezingen die zij over dit thema geeft, levert zij een belangrijke bijdrage aan ‘herinneringseducatie’.

Info en contact: www.patriciadelandtsheer.be

Muziek in een lachspiegel